ლიცენზირების მენეჯერი:

გიორგი ჩადუნელი ტელ 514-37-71-71

შქმპ მეკავშირე ოფიცერი

მედია ოფიცერი

გრიგოლ ეჯიბია ტელ:595-58-77-97