ბექა კაკუშაძე
ლაშა გვალია
გიორგი ნაფიშვილი
ვახტანგ ნებიერიძე
თორნიკე კუპრავა
ნიკა კვანტალიანი
ხუან ვარგას მონრო